Posts

Showing posts from July, 2017

Pengenalan bagi sistem polisi dan keselamatan data anda

Image
Sistem polisi keselamatan data tindakan dan mengenalpasti keperluan data dan simpanan dan bentuk-bentuk kata laluan. Pengenalan maksudnya:     S istem komputer memainkan peranan yang sangat kritikal dalam perniagaan, kerajaan, dan juga kehidupan semasa. Oleh kerana itu, organisasi perlu mengambil langkah-langkah khas untuk melindungi sistem maklumat dan memastikan yang sistem maklumat itu tepat. Bab ini menerangkan sejauh mana sistem maklumat boleh dikawal dan dilindungi supaya ia dapat melakukan tugasan dengan betul.   S ekiranya anda seorang kakitangan di sesebuah organisasi, pernahkah anda fikirkan kenapakah segala maklumat peribadi anda diperlukan oleh organisasi tersebut. Adakah maklumat yang disimpan ini mengikut model yang sedang anda pelajari ini. Sekiranya tidak adakah anda merasakan bahawa organisasi tersebut menggunakan modelnya yang tersendiri.   S ebelum adanya Automatik yang dibawa oleh komputer, data mengenai individu dan organisasi disimpan d