Sunday, 18 June 2017

Apakah itu #DRIVER (Pemacu)  ??
#DRIVER ialah suatu perisian yang membenarkan OS (Operating System) untuk berkomunikasi dengan seluruh perkakasan dalaam sesebuah sistem komputer. Contohnya seperti papan induk, kad grafik, modem dan kad bunyi. Device manager akan memaparkan sama ada DRIVER telah dipasang ataupun belum.
Fungsi driver adalah untuk memastikan komputer ataupun sistem berfungsi dengan baik. Kegagalan atau kesilapan DRIVER boleh membuat sistem atau monitor gelap tanpa sebarang tindak balas. Pemasangan semula DRIVER adalah jalan penyelesaiannya.

No comments:

Post a Comment